Vítejte na webu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů Nezávislá volba
kandidujícího do zastupitelstva města Zábřeh v komunálních volbách 10.-11. října 2014

9 + 9 PROGRAMOVÝCH PRIORIT


CHCEME PRO ZÁBŘEH

1. VYTVÁŘET PODMÍNKY pro vznik nových pracovních míst podporou podnikatelských záměrů, a to nejen v průmyslové zóně.

2. KONCEPČNĚ ŘEŠIT OPRAVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ, a to v návaznosti na rekonstrukci kanalizace a inženýrských sítí, zaměřit se na revitalizaci náměstí Osvobození jako zóny s omezeným dopravním provozem.

3. OCHRÁNIT OBČANY před důsledky podnikání založeného na přeměně nevyužitých budov na ubytovny pro sociálně slabé a zneužívání příspěvků na bydlení.

4. VYŘEŠIT PARKOVÁNÍ před nádražím, tak aby nebyli znevýhodněni občané dojíždějící každý den za prací do jiných měst, a zkvalitnit parkoviště u stadionu vybudováním bezprašného povrchu a úpravou dopravní situace.

5. SPRAVEDLIVĚ DĚLIT FINANCE mezi žadatele o příspěvky z rozpočtu města a zabezpečit stabilní finanční podporu organizacím trvale zajišťujícím potřeby občanů v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb.

6. HÁJIT ZÁJMY OBČANŮ při realizaci rekonstrukce kanalizace na území města a dbát na dodržení závazků investora k zafinancování kanalizačních přípojek.

7. VYČLENIT VÍCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ na rozvoj infrastruktury a společenského života v okrajových a místních částech města.

8. PROSADIT EKONOMICKY EFEKTIVNÍ řešení rekonstrukce venkovního plaveckého areálu a realizaci nového povrchu běžecké dráhy na městském stadionu.

9. ROZŠÍŘIT MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU postupnou rekonstrukcí dětských a školních hřišť za současného stanovení jasných pravidel pro jejich využívání ze strany veřejnosti a rozšířením tras cyklostezek, zejména do okolních obcí (Rovensko, Postřelmov, Leština), za účelem zvýšení bezpečnosti cyklistů.

+


1. ÚČINNĚ POTÍRAT PROJEVY VANDALISMU ve městě, zejména v odpočinkových lokalitách a na dětských hřištích, například prosazením lepšího vybavení městské policie, zřizováním fotopastí apod.

2. DOTÁHNOUT DO KONCE majetkové vypořádání města a Bytového družstva Kasárna k budově bývalých kasáren a okolním pozemkům.

3. PODPOROVAT vzdělávání dospělých a seniorů, a to zejména za využití stávajícího vybavení škol a školských zařízení v oblasti informačních technologií a cizích jazyků, za účelem zvýšení šance uplatnění na trhu práce v regionu.

4. BÝT PARTNEREM při realizaci BMX a MTB parku v lomu Skalička.

5. VYVOLAT DISKUZI nad budoucím využitím tzv. brownfields v centru města – areálů bývalé Perly a Hedvy.

6. STANOVIT ÚČINNOU STRATEGII v soudních sporech města s obchodní společností WANEMI CZ a ochránit město před potenciální majetkovou újmou plynoucí jako jeden z možných výsledků vzájemných sporů.

7. ZVIDITELNIT IMAGE MĚSTA mimo jiné zvýšením marketingové propagace osobnosti cestovatele J. E. Welzla.

8. ZDOKONALIT INFORMOVANOST OBČANŮ, zejména znovuzřízením efektivně fungující městské televize, obsahové náplně zpravodaje, rozšířením SMS infokanálu, a vytvořit nové komunikační kanály mezi občany a radnicí, například prostřednictvím internetového formuláře pro hlášení závad a nedostatků ve městě.

9. ZINTENZIVNIT metodickou pomoc občanským sdružením působícím na území města při přípravě a podávání žádostí o dotace z programů Olomouckého kraje, Evropské unie apod.