Vítejte na webu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů Nezávislá volba
kandidujícího do zastupitelstva města Zábřeh v komunálních volbách 5.-6. října 2018

Postup jak volit do zastupitelstev obcí v roce 2018


Volby obecně

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou ve městě Zábřeh volby do zastupitelstva města Zábřeh v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., v platném znění o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí).
Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden hlasovací lístek (dále jen HL), na kterém jsou všechny strany v obci kandující. HL do zastupitelstev obcí může být vytištěn oboustranně. Volič obdrží HL nejpozději tři dny přede dnem voleb (tj. 2. října 2018) do označené schránky v místě trvalého bydliště. V případě, že HL neobdrží, či dojde k jeho poškození, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Existuje několik možností, jak může volič hlasovat v nadcházejících volbách.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (v případě Zábřeha 21 hlasů). Volič může uplatnit všechny hlasy, jen několik, nebo žádný. Ať už se volič rozhodne pro jakýkoliv způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým platným kandidátům podle následujících pravidel (samozřejmě za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu).

Pokud volič označí jednu stranu a nic jiného:
• Hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.

Pokud volič označí jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty:
• Hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí a k původnímu označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.

Pokud volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany):
• Hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátů ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených).
Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo různých stran:
• Hlas se započte každému označenému kandidátu.


Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, existují jen hlasy pro kandidáta.